logo_ims.png

W związku z kolejnym etapem prac na ul. Twardowskiego, zmieniona została organizacja ruchu.

Z ruchu został wyłączony fragment ul. Twardowskiego na odcinku od sklepu Magma do wysokości hali sportowej przy ul. Twardowskiego. Utrudnienia na tym odcinku powinny się zakończyć w I kwartale przyszłego roku.

 

Na aktualnie przebudowywanym odcinku ulicy trwają prace przy instalacjach podziemnych (instalacjach sanitarnych, kanalizacji deszczowej) jak również przy wykonywaniu podbudowy nowej jezdni.

 

O inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Przebudowa obejmuje modernizację nawierzchni jezdni ul. Twardowskiego, przebudowę chodników, oświetlenia. Na ul. Witkiewicza przebudowane zostaną chodniki. W ramach prac przebudowana zostanie również kanalizacja deszczowa. Wykonawca będzie musiał skoordynować wykonywane roboty budowlane z zadaniami realizowanymi w sąsiedztwie. W związku z tym konieczne będzie prowadzenie prac etapami, zachowując co najmniej jeden ciągły dojazd do placu budowy inwestycji dotyczącej przebudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera.

 

Wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 11 032 406,57 zł.