logo_ims.png

Pierwsza część terenu inwestycji jest już w rękach firm budowlanych. Wykonawca może przystąpić do organizacji placu budowy i kolejnych działań kontraktowych.

Zgodnie z umową  Inwestor przekazał Wykonawcy tereny, które obejmą prace budowlane prowadzone w I etapie inwestycji, tj. trybunę zachodnią i południową oraz teren objęty budową przyszłego boiska nr 3 i 4, teren parkingu dla samochodów (z wyłączeniem boisk treningowych nr 6 i 7) od strony ul. Witkiewicza i Karłowicza. Wkrótce teren przyszłej budowy zostanie wygrodzony i oddzielony od części kompleksu, która będzie nadal w użytku.

Jednocześnie informujemy, że Wykonawca pracuje nad doprecyzowaniem harmonogramu prac budowlanych i dokumentów kontraktowych wymaganych przed rozpoczęciem robót.