logo_ims.png

Rada Nadzorcza Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. w Szczecinie, na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2018 roku podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Zdzisława Zygmunta z funkcji Prezesa Zarządu.

Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie projektu Rada Nadzorcza uznała za konieczne dokonanie zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu. Decyzja zapadła na podstawie oceny dotychczasowej realizacji zadań Zarządu. Rada Nadzorcza uznała za niesatysfakcjonujący stan realizacji harmonogramu inwestycji. W związku z tym w najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne na nowego Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę brak osób upoważnionych do reprezentowania Spółki, zwróciła się do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na powołanie nowego Prezesa Zarządu na okres przejściowy do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Decyzja Rady Nadzorczej nie ma wpływu na cele i działania spółki, która w dalszym ciągu będzie realizować swoje zadania. Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu dokonana na tym etapie inwestycji ma na celu zminimalizowanie wszelkich zagrożeń dotyczących harmonogramu prac.

Przypomnijmy, że pozwolenie na przebudowę Stadionu Miejskiego zostało wydane 16 stycznia. Na końcowym etapie opracowania znajduje się projekt Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży (dokumentacja powstaje na zlecenie klubu Pogoń Szczecin). Po dopełnieniu wszelkich formalności w lipcu br. ma zostać ogłoszony przetarg na realizację inwestycji, która połączy ww. zadania.