logo_ims.png

Zdzisław Zygmunt stanie na czele Spółki Inwestycje Miejskie Stadion. Po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkim kandydatami, jednogłośną decyzję w tej sprawie podjęła Rada Nadzorcza.

Uzasadnienie Rady Nadzorczej:

„Wieloletnie doświadczenie zawodowe związane wyłącznie z branżą budowlaną, poparte udokumentowanymi okresami zatrudnienia i pełnienia funkcji w przedsiębiorstwach budowlanych na wszystkich szczeblach, od majstra budowy do prezesa zarządu przedsiębiorstw budowlanych, jak również posiadane uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przesądzają w ocenie Rady Nadzorczej o zasadności jednogłośnego wyboru Pana Zdzisława Zygmunta jako kandydata do Zarządu Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Szczecinie.

Zdzisław Zygmunt – lat 57, absolwent Politechniki Szczecińskiej (budownictwo lądowe w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie), członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w branży budowlanej nieprzerwanie od 1991 r., pracował m.in.: w firmie ARS KOMFORT USŁUGI, Stargardzkim Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym oraz w firmach BUCHALTER i MITEX. Od 10 lat prowadzi własną działalność gospodarczą (GLOBALBUD).

Powołanie na stanowisko Prezesa Spółki Inwestycje Miejskie Stadion nastąpi na dniach, po spełnieniu przez kandydata wymogów ustawowych określonych m.in. w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.