logo_ims.png


Dzisiaj obyło się przekazanie placu budowy na inwestycji związanej z przebudową ulic przy Stadionie Miejskim. Celem inwestycji jest przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Wykonawca będzie musiał skoordynować wykonywane roboty budowlane z zadaniami realizowanymi w sąsiedztwie. W związku z tym konieczne będzie prowadzenie prac etapami, zachowując co najmniej jeden ciągły dojazd do placu budowy inwestycji dotyczącej przebudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera.

 

Na realizację zadania firma STRABAG Sp. z o.o., ma 15 miesięcy od momentu podpisania umowy. Koszt prac to 11 032 406,57 zł.