logo_ims.png

Milowy krok w stronę nowoczesnego piłkarskiego kompleksu wykonany. Zakończyły się prace nad dokumentacją niezbędną do ogłoszenia procedury przetargowej. Wymagane materiały trafiły już do Europejskiego Dziennika Zamówień Publicznych i wkrótce zostaną opublikowane.

 

Co jest przedmiotem zamówienia?

 
Zgodnie z zapowiedziami inwestycja będzie obejmować budowę i wyposażenie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, tj. budynku wraz z kompleksem sześciu boisk (w tym trzech z nawierzchnią hybrydową i jednego zabudowanego tzw. „balonem”), budowę czterech trybun Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury wokół, tj. parkingów, dróg dojazdowych i chodników.
 
Wymogi dla wykonawcy
 
W przetargu będą mogły wziąć udział firmy, które posiadają doświadczenie w budowie, przebudowie lub rozbudowie stadionu piłkarskiego o wartości co najmniej 100 mln zł. Przyszły wykonawca musi również dysponować odpowiednio dużą i wykwalifikowaną kadrą oraz posiadać zabezpieczenie finansowe w wysokości 70 mln zł.
 
Co, gdzie, kiedy?


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryteriów oceny. 60% wartości stanowi cena, 40% pozostałe czynniki.


Oferty można składać do godz. 12.00, 9 sierpnia 2018r. w siedzibie spółki Inwestycje Miejskie Stadion, przy ul. Twardowskiego 8, 71-100 Szczecin.