logo_ims.png

Rada Nadzorcza Spółki Inwestycje Miejskie Stadion wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na nowego Prezesa Zarządu. Publikacja ogłoszenia nastąpi najpóźniej 20 lutego br.

Oferty na stanowisko można będzie składać do 7 marca br. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca br. Rozmowy z potencjalnymi kandydatami odbędą się w dniach 13 – 16 marca br.

Do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego Prezesem Zarządu Spółki będzie Agnieszka Belina, dotychczasowy Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta. W ostatnich latach pracowała nad wieloma dużymi i skomplikowanymi zadaniami inwestycyjnymi m.in.: przebudową ul. Struga (wartość zadania: 106 mln zł), budową Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (wartość zadania: 180 mln zł) czy uzbrojeniem strefy Trzebusz – Dunikowo (wartość zadania: 70 mln zł).