logo_ims.png

W dniu 16 sierpnia 2017 roku prezydent Piotr Krzystek podpisał akt notarialny, powołując tym samym Spółkę Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.

Jednocześnie powołana została Rada Nadzorcza spółki w składzie:

  • Krystian Wawrzyniak – przewodniczący RN,
  • Zbigniew Baszanowski – wiceprzewodniczący RN,
  • Marcin Pawlicki – członek RN.

Na najbliższym posiedzeniu (tj. 28 sierpnia br.) Rada Nadzorcza przyjmie regulamin i rozpocznie postępowanie kwalifikacyjne, w wyniku którego jesienią zostanie powołany Prezes Zarządu Spółki Inwestycje Miejskie Stadion. Do tego czasu spółkę reprezentować będzie mecenas Magdalena Gierczak – Korytkowska.