logo_ims.png

Oszczędnościowy wariant inwestycji został utrzymany, jednak modyfikacji uległy niektóre parametry zadania, w tym także proceduralne. Wprowadzone korekty mają sprawić, że w dłuższej perspektywie obiekt będzie bardziej funkcjonalny i tańszy w eksploatacji. Nowe zapisy oznaczają wydłużenie procedury przetargowej.

Wspomniane modyfikacje to m.in.:

  • rezygnacja z budowy przeszklonego pawilonu w czwartej trybunie (planowane w tym miejscu klubowe muzeum i restauracja zostaną ulokowane na parterze);
  • powrót do koncepcji budowy parkingu podziemnego, ale mniejszego niż pierwotnie zakładano, bo jednokondygnacyjnego na 65 aut
  • elewacja budynku przy wejściach bocznych oraz VIP-owskich będzie tradycyjna (tynkowana), a nie z droższych płyt elewacyjnych;
  • dodatkowe 500 miejsc na nowej trybunie, klimatyzacja w najbardziej newralgicznych pomieszczeniach Centrum Zarządzania oraz hybrydowa murawa na boisku nr 3
  • wykorzystanie tańszych materiałów potrzebnych do zagospodarowania terenu

- Wszyscy wiemy, dlaczego przetarg musiał być ogłoszony ponownie. Gmina szukała oszczędności i zmian, dzięki którym oferenci będą mogli zaproponować niższe ceny. Poprzez współpracę udało nam się wypracować takie rozwiązania, by zachować funkcjonalności obiektu. Z tego jestem bardzo zadowolony – powiedział Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin.

Na wniosek firm zainteresowanych realizacją inwestycji zmieniono też niektóre zapisy w zakresie kar umownych dla wykonawcy, wydłużono terminy dostarczania dokumentów kontraktowych przez wykonawcę i skrócono czas na akceptację dokumentów przez zamawiającego. 

- Oferty w pierwszym przetargu były wyższe o ponad 30% niż przewidywaliśmy. Jeszcze gorzej było w Łodzi, gdzie tamtejsze władze chcą dokończyć stadion ŁKS-u, ale najtańsza oferta była prawie o połowę wyższa niż ich budżet. To pokazuje jasno, że mamy do czynienia z rynkiem wykonawców, dlatego wychodzimy im naprzeciw,  modyfikując wymagania formalne wobec firm zainteresowanych budową – podsumowuje Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.

 

Oferty można składać do godz. 12.00, 17 grudnia 2018 r. w siedzibie spółki Inwestycje Miejskie Stadion, przy ul. Twardowskiego 8, 71-100 Szczecin.