logo_ims.png

Oferta firmy z Pruszkowa była jedyną, która wpłynęła do Spółki Inwestycje Miejskie Stadion. Po przeprowadzeniu analizy zadecydowano, że STRABAG zrealizuje inwestycję, która będzie kosztować 11 032 406,57 zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulic Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

Wykonawca będzie musiał skoordynować wykonywane roboty budowlane z zadaniami realizowanymi w sąsiedztwie. W związku z tym konieczne będzie prowadzenie prac etapami, zachowując co najmniej jeden ciągły dojazd do placu budowy inwestycji dotyczącej przebudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera.

 

Na realizację zadania przyszły wykonawca będzie mieć 15 miesięcy od momentu podpisania umowy.