logo_ims.png


Jedna oferta wpłynęła w przetargu na przebudowę ulic przy Stadionie Miejskim. Złożyła ją firma STRABAG Sp. z o.o.

Na realizację inwestycji zabezpieczono 11 494 209,96 zł. Oferta złożona przez firmę STRABAG SP. z o.o. to 11 032 406,57 zł. Oferta będzie teraz analizowana.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulic Twardowskiego i Witkiewicza w Szczecinie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

Przyszły wykonawca będzie musiał skoordynować wykonywane roboty budowlane z zadaniami realizowanymi w sąsiedztwie. W związku z tym konieczne będzie prowadzenie prac etapami, zachowując co najmniej jeden ciągły dojazd do placu budowy inwestycji dotyczącej przebudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera.

 

Na realizację zadania przyszły wykonawca będzie mieć 15 miesięcy.

 

Więcej informacji o przetargu na stronie postępowania.