logo_ims.png

Podczas rozbiórki trybuny zachodniej robotnicy znaleźli podejrzanie wyglądające stalowe elementy. Konieczna była interwencja patrolu saperskiego. Po przeprowadzeniu oględzin i specjalistycznych prac, na miejscu znaleziska zabezpieczono pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej.

Większość znalezionych przedmiotów nie stanowiła żadnego zagrożenia. Były to łuski od pocisków i czepce balistyczne (łącznie 79 sztuk).

 

Znalezione niewybuchy (39 sztuk) zabezpieczono i wywieziono z terenu inwestycji. Teren wokół znaleziska saperzy, zgodnie z przepisami, sprawdzili do głębokości 30 cm. We wskazanym miejscu innych przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych nie stwierdzono.

 

Prace budowlane na terenie inwestycji są kontynuowane. Wykonawca prowadzi prace fundamentowe w miejscu przyszłego budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży oraz prace rozbiórkowe na terenie trybuny południowej. Na kilka dni roboty rozbiórkowe w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca znaleziska zostaną wstrzymane.  W tym czasie specjalistyczna firma ma przeprowadzić szczegółowe badania terenu.